Psychoterapia Gestalt - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Z roku na rok coraz więcej osób zgłasza się po pomoc do specjalistów psychoterapii. Wciąż jednak panuje przekonanie, że z pomocy terapeuty czy psychologa powinny korzystać tylko osoby borykające się z poważnymi zaburzeniami psychicznymi lub chorzy psychicznie. Tymczasem o pomoc, obok osób chorych i zaburzonych, może zwrócić się każdy i warto to zrobić, kiedy czujemy, że w życiu cierpimy lub czujemy się jakoś zatrzymani, samotni czy z innego powodu nieszczęśliwi. W psychoterapii kilka podejść jest szczególnie popularnych, co zawdzięczają rzetelnej metodzie i potwierdzonym empirycznie efektom. Jednym z nich jest psychoterapia Gestalt. Została stworzona przez Fritza Perlsa w pierwszej połowie XX wieku i jest ciągle doskonalona przez jego następców. Od wielu dekad dostarcza pomocy klientom na całym świecie

Na czym polega terapia Gestalt?

Terapia Gestalt opiera się na dialogu między terapeutą a klientem. Jest on nazywany dialogiem egzystencjalnym. Podczas rozmowy klient stopniowo uczy się rozpoznawać i nazywać własne emocje. Z czasem potrafi zrozumieć, kiedy i w jaki sposób one powstają. Dąży też do samoakceptacji. Dzięki niej będzie mógł podejmować świadome decyzje zgodne z jego prawdziwymi potrzebami. W efekcie odzyska kontrolę i sprawczość w swoim życiu. Paradoksalnie akceptacja tego kim się jest pomaga zmieniać w sobie to, co zmienić się chce. Na własnych warunkach i bez zewnętrznych przymusów czy wymogów.

Psychoterapia Gestalt - dla kogo?

Z terapii Gestalt mogą skorzystać osoby, które borykają się z różnymi trudnościami natury emocjonalnej. Na terapię Gestalt zgłaszają się osoby cierpiące na fobie, stany lękowe, depresję czy też zaburzenia osobowości. Można więc powiedzieć, że ten nurt terapeutyczny sprawdzi się dla większości osób. Warto mieć jednak na uwadze, że osoby borykające się z uzależnieniami, zaburzeniami odżywiania lub chorobami psychotycznymi (np. schizofrenia) mogą potrzebować innej formy terapii.

Jak przebiega terapia Gestalt?

Psychoterapia Gestalt może odbywać się zarówno w formie spotkań indywidualnych, jak i grupowych. W przypadku terapii indywidualnej kilka pierwszych sesji to konsultacje, podczas których terapeuta Gestalt przeprowadza wywiad psychologiczny, poznaje klientkę/klienta oraz bada gotowość do podjęcia terapii . Terapeuta dąży do etapu, w którym pacjent oswoi się z nim i obdarzy go zaufaniem. Dopiero wtedy pacjent jest w stanie powiedzieć o swoich problemach.

W kolejnym etapie terapii Gestalt pacjent poznaje mechanizmy powstawania własnych emocji i zaczyna je rozpoznawać zarówno mentalnie jak i dzięki sygnałom w swoim ciele oraz radzić sobie z nimi.

Alternatywą lub uzupełnieniem sesji indywidualnych jest terapia grupowa, ciągła raz w tygodniu lub w formie kilkudniowego intensywnego treningu terapeutycznego. W pracy grupowej wykorzystuje się między innymi techniki dramy, które sprawiają, że klient może w żywy sposób spotkać się z trudnymi emocjami, nierzadko mającymi źródło w dalekiej przeszłości. Mimo podobieństw w przebiegu metoda istotnie różni się to od popularnych ustawień rodzinnych.

Jak działa psychoterapia Gestalt?

Pacjent, który naprawdę angażuje się w proces terapii, uczy się się siebie, lepiej się rozumie, a w konsekwencji sprawniej mierzy się ze swoimi problemami. Dzięki temu, że potrafi rozpoznać własne reakcje i towarzyszące im emocje, może podejmować świadome decyzje. To pozwala na odzyskanie równowagi w życiu oraz poczucia sprawczości. Pacjent sam decyduje o tym, jakie emocje będą mu towarzyszyć w życiu i potrafi kontrolować różnego rodzaju impulsy.

Jakie są zasady terapii Gestalt?

Podczas terapii pacjent bierze odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Musi komunikować wprost to, co czuje. Co ważne, musi także uważnie słuchać i dawać informacje zwrotne, gdy jest o to proszony. Terapia Gestalt opiera się także na zwróceniu uwagi na doznaniach, które daje ludzkie ciało. To one sygnalizują różne emocje. Podczas spotkania pacjent może wyrażać emocje tak, jak je odczuwa. Może płakać, wyrażać agresję w bezpieczny sposób czy krzyczeć.

Komu może pomóc taka terapia w nurcie gestalt?

Oprócz osób, które borykają się z trudnymi emocjami i problemami natury psychologicznej, terapia Gestalt może pomóc także osobom, które czują, że nie mają kontroli nad swoim życiem, mają trudności w relacjach, odczuwają pustkę. Podczas terapii pacjent może także otrzymać odpowiednie narzędzia, które pomogą mu w zbudowaniu poczucia własnej wartości. Terapia Gestalt może pomóc w zwiększeniu samoświadomości. Dzięki temu pacjent pozna swoje ograniczenia, lęki, potrzeby itd.

Co można osiągnąć stosując terapię Gestalt?

Podczas terapii Gestalt pacjent uczy się siebie na nowo. Odkrywa swoje prawdziwe potrzeby i problemy. Uczy rozróżniać się między wymogami, pragnieniami i decyzjami. Dzięki temu zyskuje wiedzę, która pozwoli mu na radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Indywidualna terapia Gestalt to zwykle terapia długoterminowa. W praktyce najwięcej procesów trwa miedzy rok a dwa lata. Efektem dobrze przebytej terapii Gestalt jest wzrost zadowolenia z życia, spowodowany załatwieniem konkretnych spraw, a mówiąc językiem metody domknięciem różnych niedomkniętych Gestaltów, czyli zalegających, niedokończonych tematów i kwestii, powstałych nierzadko we wczesnych etapach naszego życia.

9 zaleceń terapii Gestalt

Claudio Naranjo, chilijski psychiatra, psychoterapeuta i uczeń Fritza Perlsa sformułował kilka syntetycznych założeń, które oddają ducha metody:

  1. żyj tu,
  2. żyj teraz,
  3. nie żyj wyobrażeniami,
  4. przestań oddawać się niepotrzebnym myślom,
  5. wyrażaj siebie zamiast osądzać lub manipulować,
  6. doświadczaj nieprzyjemności i bólu tak samo, jak przyjemności.
  7. odrzuć to, co jest sprzeczne z Tobą,
  8. naucz się odpowiedzialności za to, co czujesz, myślisz i robisz,
  9. bądź prawdziwym sobą.

Psychoterapia Warszawa w Inmento. Zapraszamy!

Wierzymy, że warto walczyć o dobre życie