Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapeutów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Kształcę się zgodnie z wymaganiami europejskiego certyfikatu EATG oraz polskiego PTPG.

Ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Z wykształcenia jestem nauczycielką języka polskiego, absolwentką Uniwersytetu w Siedlcach.

W pracy psychoterapeutycznej kieruję się przekonaniem, że każdy człowiek ma w sobie potencjał rozwojowy oraz możliwość zdrowego funkcjonowania w środowisku, o ile jest świadomy tego, co dzieje się w nim i wokół niego. Wspieram budowanie samoświadomości i rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb, a także znalezienia źródeł problemów, nawet jeśli to bolesne. Zachęcam do zatrzymania się w „tu i teraz”, wsłuchania w siebie, uświadomienia prawdziwych doznań w emocjach, w ciele i myślach.

Inspiruję się egzystencjalną psychoterapią Irvina Yaloma, logoterapią Victora Frankla oraz terapią traumy Gabora Mate.

--------------------------------------------

Jeśli chcesz umówić do mnie wizytę, kliknij poniższy guzik, wybierz spotkanie stacjonarnie i zaznacz na wyświetlonej liście u góry strony moje imię i nazwisko (Anna Getka)

Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapeutów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz certyfikowanym doradcą zawodowym i coachem kariery. Pracuję pod stałą superwizją. Ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i SWPS-u w Warszawie. W pracy psychoterapeutycznej wspieram w zrozumieniu i rozumieniu siebie, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów  emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych, oraz rozwijaniu osobistego potencjału.

Jako doradca zawodowy i coach kariery pracuję z młodzieżą i dorosłymi zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej wspierając w rozwoju osobistym i poszukiwaniu siebie na drodze edukacyjno-zawodowej, ocenie potencjału, mocnych stron i predyspozycji zawodowych. Specjalizuję się głównie w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi: uczniowie klas ósmych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci, absolwenci, młodzi ludzie, którzy już podjęli pierwszą pracę lub zamierzają. Pomagam w wyborze szkoły ponadpodstawowej, studiów i pracy.

-----------------------------------------------------------

Jeśli chcesz umówić do mnie wizytę, kliknij poniższy guzik, wybierz spotkanie stacjonarnie i zaznacz na wyświetlonej liście u góry strony moje imię i nazwisko (Anna Konkel-Zając)

Uważam, że w życiu człowieka ważne są trzy sfery: uczuciowa, umysłowa i cielesna. Do lepszego samopoczucia zbliża nas ich odkrycie, poznanie i akceptacja. W swojej pracy terapeutycznej dbam o empatyczną relację z klientem, ponieważ jestem przekonany, że jest ona ważnym czynnikiem wspierającym.

Mam dotychczas ponad 600 godzin kształcenia psychoterapeutycznego. Stale rozwijam swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii i samorozwoju. Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywałem w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie oraz wspierając podopiecznych fundacji „Oczami Nieba”.
Prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Stosuję się do zasad etycznych zawodu psychoterapeuty. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji oraz interwizji.
Jestem psychoterapeutą Gestalt w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Mam 40 lat. Kształcę się zgodnie z wymaganiami europejskiego certyfikatu EATG oraz polskiego PTPG. 

--------------------------------------------------

Jeśli chcesz umówić do mnie wizytę, kliknij poniższy guzik, wybierz spotkanie stacjonarnie i zaznacz na wyświetlonej liście u góry strony moje imię i nazwisko (Łukasz Kwapisz)

Jestem psychoterapeutką po ukończeniu 4-letniego szkolenia (Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie), w programie akredytowanym przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, a moją pracę poddaję regularnej superwizji.

W mojej praktyce najważniejsze są dla mnie: autentyczność, szacunek i wolność. Przestrzeń, w której Klient może doświadczać siebie i swojej rzeczywistości, taką jaka ona jest w danym momencie życia. Bez lęku przed oceną, bez presji. Wierzę, że tylko z bezpiecznego miejsca możliwa jest podróż wgłąb siebie, samopoznanie i akceptacja.
Wspieram osoby, które doświadczają niskiego poczucia własnej wartości, kryzysu tożsamości, obniżonego nastroju, depresji, ataków paniki, nerwicy, agresji, stresu, trudności w relacjach, żałoby.
Interesuję się filozoficznym i społecznym wymiarem egzystencji ludzkiej, sztuką (jestem fotografką), duchowością oraz bogactwem kulturowym świata

--------------------------------------------------

Jeśli chcesz umówić do mnie wizytę, kliknij poniższy guzik, wybierz spotkanie online lub stacjonarnie i zaznacz na wyświetlonej liście u góry strony moje imię i nazwisko (Joanna Kamińska)

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (akredytacja European Association for Gestalt Therapy), ukończyłam staż w Instytucie Gestalt w Krakowie, z wykształcenia jestem socjologiem, z pasji muzykiem, zawodowo pracuję jako people leader.
Pozostaję w stałej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez towarzystwa psychoterapeutyczne. Na bieżąco biorę udział w szkoleniach pogłębiających moją wiedzę i podnoszących kwalifikacje. Jestem w trakcie rocznego szkolenia w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Współpracuję z Towarzystwem Pomocy Młodzieży, gdzie prowadzę terapię indywidualną oraz mam doświadczenie pracy w grupie terapeutycznej dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Od 14 lat jestem związana z szeroko rozumianym biznesem, od kilku lat pracuje jako people leader w międzynarodowej instytucji finansowej. Uważam, że w korporacji istotą są ludzie i relacje między nimi. Swoją pracę opieram na kontakcie z drugim człowiekiem, według mnie jest to podstawą do budowania autentycznych relacji.
W swojej praktyce stosuję głównie humanistyczne podejście Gestalt, czerpiąc również z elementów technik innych nurtów. Charakter terapeutycznych oddziaływań każdorazowo dostosowuję do rodzaju przejawianych trudności, potrzeb i oczekiwań klienta. Bliska jest mi praca z ciałem w ujęciu Lowen'owskim.
Psychoterapię rozumiem jako drogę do samopoznania, jako metodę rozwikłania swoich wewnętrznych nieuświadomionych konfliktów, jako sposób na zmniejszenie swoich lęków, smutku i niepokoju. Rozumiem ją również jako proces przemiany prowadzący do lepszych relacji z innymi ludźmi, większej radości życia, łatwości pokonywania trudności.
Pracuję w języku polskim i angielskim.
Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, przeżywasz lęk, trudne emocje, chcesz poznać i zrozumieć siebie, zapraszam Cię do kontaktu w gabinecie oraz Online.

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie Gestalt. Ukończyłem czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie posiadającej akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT) oraz w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt w Krakowie. Swoją wiedzę i doświadczenie uzupełniam cały czas na dodatkowych warsztatach i szkoleniach o bardzo różnorodnej tematyce związanej m.in. z: pracą z ciałem, modalnością borderline, zaburzeniem odżywiania, z modalnością narcystyczną i histeryczną, seksuologią w psychoterapii Gestalt, terapią par w nurcie EFT tj. terapii skoncentrowanej na emocjach i in.

Psychoterapia dla mnie to spotkanie dwojga ludzi w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji tego, co się dzieje.  W spotkaniu takim poprzez  zwracanie uwagi na to co jest przeżywane tu i teraz, tchnie się życie w proste zdarzenia i mobilizuje się klienta do potrzeby ekspresji i zrozumienia własnego „tu i teraz”. Ponieważ, jak pisał Kierkegaard w Dziennikach: „Chodzi o to, by odnaleźć prawdę, która będzie prawdziwa dla mnie. Po co mi prawda zimna i naga, obojętna wobec tego czy ją uznaję, czy nie.”

Przeszłe doświadczenia często tworzą nasz świat przypominający niewidzialny labirynt, w którym gubimy się bez wsparcia drugiej osoby, nie wiedząc dlaczego chodzimy ciągle po tych samych ścieżkach, które dawno przestały być nowe i przynoszące powiew życia. Terapia, dla mnie, jest po to, by bezpiecznie spróbować wejść na nowe ścieżki życia i doświadczyć je.

Moja droga do zawodu terapeuty była długa i wypełniona wieloma doświadczeniami. Ukończyłem wcześniej filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, studiowałem też historię sztuki na UW. Mam doświadczenie wielu lat pracy na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowej korporacji. Traktuję to wszystko jako zasób, który mnie wzbogaca w spotkaniu z klientem. Wolny czas spędzam podróżując mikrokamperem i czytając książki.

--------------------------------------------------

Jeśli chcesz umówić do mnie wizytę, kliknij poniższy guzik, wybierz spotkanie online lub stacjonarnie i zaznacz na wyświetlonej liście u góry strony moje imię i nazwisko (Robert Stachelski)

Jestem Psychoterapeutką na ostatnim etapie 4-letniego szkolenia w akredytowanej przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.
Jestem pod stałą superwizją i podnoszę swoje kwalifikacje.

Doświadczenie zdobyłam między innymi:
- podczas stażu klinicznego na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Nerwic w Szpitalu Neuropsychiatrycznym SNZOZ w Lublinie
- praktyce gabinetowej prowadząc psychoterapię indywidualną, towarzysząc w poszukiwaniu swojej drogi życiowej oraz równowagi w kryzysach psychicznych
- na bieżąco biorę udział w szkoleniach pogłębiających moją wiedzę np. Seminarium kliniczne „Psychopatologia w terapii Gestalt. Od diagnozy do interwencji klinicznej” - Giovaniego Saloni i Valerii Conte w instytucie włoskim na Sycylii.  „Cykl doświadczenia- psychoterapia par“  w  pracowni psychoterapii Dobre Więzi. „EMDR dla Gestaltystów” - Dom Gestalt.
- wspierającego działania psychoterapii doświadczyłam również na sobie, co daje mi ugruntowanie i zrozumienie dla osoby, którą spotykam w gabinecie. 

Pracuje w nurcie Gestalt, ponieważ bliskie jest mi postrzeganie człowieka jako całości oraz otaczającej go rzeczywistości jako wzajemnie oddziałujących na siebie przestrzeni. Wewnątrz: emocje, myśli, ciało i dusza. W relacji z zewnętrzem: czas i przestrzeń w relacji z innymi, również w kontekście społecznym.
Wierzę, że w kontakcie z drugim człowiekiem można spotkać się dogłębnie z samym sobą, doświadczając obecności drugiego. Towarzyszę z zaangażowaniem, uwagą i ciekawością, świadoma intensywności  procesu pozostawania przy sobie w poszerzaniu samoświadomości.
Dbam o to, by relacja terapeutyczna dawała bezpieczną i otwartą przestrzeń do: słuchania, doświadczenia, poznania siebie, a w konsekwencji do wyrażania, akceptacji i zmiany w zgodzie ze sobą. 

Moje życie zawodowe związane jest również ze sztuką, ukończyłam Fotografię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. Dzięki temu mam duże zrozumienie dla tematów związanych z twórczością, wysoką wrażliwością, indywidualizmem, potrzebą wyrażania kreatywnego „ja”.
Fotografuję ludzi w bardzo intymnym procesie, często w przełomowych momentach życiowych. Pracy towarzyszą głębokie rozmowy, otwartość, opór, potrzeba bliskości, praca z własnym wizerunkiem, praca z ciałem, z postrzeganiem siebie i konfrontowaniem się z potrzebami, badanie i komunikowanie swoich granic.
Fotografowanie ludzi wspiera mnie jako terapeutkę i pokazuje mi, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego człowieka.

Jeśli doświadczasz: wstydu, poczucia winy, złości, głodu, lęku, smutku.
Poszukujesz swojej tożsamości.
Mocniej doświadczasz swojej przeszłości, niż masz wpływ na teraźniejszość.
A może czekasz na to, że kiedyś będzie lepiej.
Nie rozumiesz co się z Tobą dzieje, albo otaczającego Cie świata.
Nie masz kontroli nad swoim życiem lub masz jej aż nadto i nie możesz odpuścić.
Jeśli chcesz znaleźć swoją drogę, pozostając w kontakcie z innymi.
Ciężko Ci rozpoznać co czujesz, czego chcesz.
Podejmowanie decyzji przerasta Cię z różnych powodów.
Doświadczasz samotności, utraty kogoś bliskiego, czegoś dla Ciebie ważnego.
Spotkało Cię coś niesprawiedliwego i nie widzisz sensu, rozwiązań.
Nie odnajdujesz się w roli, którą pełnisz w relacji, społeczeństwie.
Doświadczasz ogromnego bólu, badania nie wykazują medycznej przyczyny.
Nie znasz swoich pragnień i granic albo znasz i boisz się dać im głos.
Nie ufasz sobie.
Pragniesz miłości, której nie doświadczasz.
Przeżywasz brak nadziei, że będzie kiedyś inaczej.
A może czujesz coś zupełnie innego.

Spotkajmy się i porozmawiajmy o tym czego Ty doświadczasz. Zobaczmy wspólnie, co jest możliwe.
Zapraszam Cię na konsultacje. 

--------------------------------------------------

Jeśli chcesz umówić do mnie wizytę, kliknij poniższy guzik, wybierz spotkanie online lub stacjonarnie i zaznacz na wyświetlonej liście u góry strony moje imię i nazwisko (Katarzyna Maluga)

Ukończyłam podyplomowo Praktyczną Psychologię Społeczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS) oraz Studium Coachingu, w tej samej szkole, prowadzone we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji. Jestem w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (akredytacja European Association for Gestalt Therapy). Na bieżąco biorę udział w szkoleniach pogłebiających moją wiedzę np. “Praca z Parami po zdradzie”/Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, dr Robert Fischer (Sexual Grounding Therapy) — “1+1=3 Doświadczanie trójkąta edypalnego” czy dr Russ Harris — “ACT w pracy z traumą, Praca z ciałem, umysłem i emocjami” (ACT - Acceptance & Comitmment Theraphy).

Jestem również psychoterapeutą w Towarzystwie Pomocy Młodzieży, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną oraz asystuję w grupie terapeutycznej dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jako psychoterapeuta, pracuję w nurcie Gestalt (humanistyczno-egzystencjalnym) moja uwaga przede wszystkim koncentruję się na doświadczaniu życia w teraźniejszości oraz człowieka jako całości (myśli, emocje, ciało). Kiedy jesteśmy zatopieni w myśleniu o przeszłości lub kiedy nasze myśli wybiegają ku przyszłości, zastanawiamy się, jak będzie, co się stanie -  nie zostaje nam przestrzeni na to, by przeżywać to, co dzieje się w naszym życiu teraz, przeżywamy dawny ból lub smutek zamiast w pełni doświadczać obecnej sytuacji. Potrzebujemy domknąć sprawy z przeszłości, lub lęki o przyszłość aby w pełni czerpać z obecnych przeżyć. W swojej pracy korzystam również, z doswiadczeń, które zdobyłam pracując na wysokich stanowiskach w instytucjach rynku finansowego.

Zapraszam osoby doświadczające uczucia pustki czy braku sensu, zagubione, nieradzące sobie z ich obecną sytuacją lub relacjami, niskim poczuciem własnej wartości, trudności w relacjach z  partnerem, w pracy, wypalenia zawodowego, obniżonego nastroju lub depresji, doświadczania lęku, żałoby czy straty. Pracuję również z parami nad poprawą ich relacji lub parami będącymi w kryzysie. Terapia Gestalt jest także idealna dla osób pragnących rozwijać się, odkrywać swoją tożsamość, swoje prawdziwe Ja.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jestem psychoterapeutką Gestalt oraz psychologiem i socjologiem.
Ukończyłam 4 letnią Szkołę Psychoterapii w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym (akredytacja European Association for Gestalt Therapy).
 
Działanie terapii prowadzonej w nurcie humanistycznym jakim jest Gestalt, ma na celu, abyś poczuł siebie „tu i teraz”, z całym swoim bagażem doświadczeń, które sprawiły, jak teraz funkcjonujesz.
Ważne jest dla mnie, aby w relacji terapeutycznej, opartej na zaufaniu i akceptacji, zauważyć te doświadczenia, przyjrzeć się im, aby zobaczyć na ile determinują one bycie w teraźniejszości.
 
Pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi doświadczającymi stresu, zaburzeń emocjonalnych, stanów lękowych, depresyjnych, z osobami współuzależnionymi oraz z DDA.
 
Doświadczenie zawodowe psychoterapeutyczne zdobywałam prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną, a także podczas stażu w Stowarzyszeniu OPTA.
 
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

--------------------------------------------------

Jeśli chcesz umówić do mnie wizytę, kliknij poniższy guzik, wybierz spotkanie online lub stacjonarnie i zaznacz na wyświetlonej liście u góry strony moje imię i nazwisko (Monika Ziółkowska-Szyszka)

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Współpracuję z Towarzystwem Pomocy Młodzieży. Odbyłam praktykę kliniczną w Wojskowym Instytucie Medycznym. Moją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Ukończyłam roczne szkolenie Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, roczny kurs pracy ze snami w oparciu o analizę jungowską oraz kurs diagnozy predyspozycji i talentów w oparciu o typy psychologiczne C.G.Junga (Gifts Compass Certified Advisor).

W mojej pracy chętnie korzystam z myśli psychoanalitycznej i koncepcji analizy jungowskiej.

Mam za sobą wieloletnie doświadczenie w pracy w biznesie w różnych rolach HRowych i projektowych. Do dziś prowadzę własną firmę WAYs, w ramach której pomagam organizacjom lepiej funkcjonować i wspieram pracowników w rozwoju zawodowym i osobistym.

Od 9 lat pracuję jako coach. Mam akredytację coachingową na poziomie PCC ICF (International Coach Federation). Jestem też Transformational Presence Certified Coach oraz Coachwise Certified Coach. Mam około 900h praktyki coachingowej. Jestem również wykładowcą na studiach MBA prowadzonych przez Uniwersytet SWPS w partnerstwie z IPI PAN oraz Woodbury School of Business UVU.

Mój własny głęboki rozwój zaczął się od doświadczenia coachingu, który wywarł ogromny wpływ na moje życie zawodowe i prywatne. W naturalny sposób byłam coraz bardziej zaciekawiona możliwościami głębokiej pracy ze sobą oraz odkrywaniem i poznawaniem siebie. Dzisiaj nadal z ciekawością testuję sama na sobie różne narzędzia i sposoby pracy.

W pracy z klientami tworzę atmosferę zaufania i otwartości. Tym co mnie wyróżnia jest pozytywne podejście i poczucie humoru.

Pracuję stacjonarnie w gabinecie w Inmento oraz w ramach sesji on-line.

Pracuję w języku polskim i angielskim.

Motto, które towarzyszy mojej pracy to: Twoje wizje staną się jasne tylko wtedy, gdy będziesz mógł spojrzeć w swoje serce. Kto patrzy na zewnątrz, marzy; kto patrzy do środka, budzi się.

--------------------------------------------------

Jeśli chcesz umówić do mnie wizytę, kliknij poniższy guzik, wybierz spotkanie online lub stacjonarnie i zaznacz na wyświetlonej liście u góry strony moje imię i nazwisko (Magdalena Semenowicz-Woźniak)