Jestem Psychoterapeutą Gestalt w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Mam 40 lat.

Kształcę się zgodnie z wymaganiami europejskiego certyfikatu EATG oraz polskiego PTPG. Mam dotychczas ponad 600 h kształcenia psychoterapeutycznego. Jednocześnie stale rozwijam swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii i samorozwoju. Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywałem w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie oraz wspierając podopiecznych fundacji „Oczami Nieba”.

Uważam, że w życiu człowieka ważne są trzy sfery: uczuciowa, umysłowa i cielesna. Do lepszego samopoczucia zbliża nas ich odkrycie, poznanie i akceptacja. W swojej pracy terapeutycznej dbam o empatyczną relację z klientem, ponieważ jestem przekonany, że jest ona ważnym czynnikiem wspierającym.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Stosuję się do zasad etycznych zawodu psychoterapeuty. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji oraz interwizji.

Jestem psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia (Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie), w programie akredytowanym przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, a moją pracę poddaję regularnej superwizji.

W mojej praktyce najważniejsze są dla mnie: autentyczność, szacunek i wolność. Przestrzeń, w której Klient może doświadczać siebie i swojej rzeczywistości, taką jaka ona jest w danym momencie życia. Bez lęku przed oceną, bez presji. Wierzę, że tylko z bezpiecznego miejsca możliwa jest podróż wgłąb siebie, samopoznanie i akceptacja.
Wspieram osoby, które doświadczają niskiego poczucia własnej wartości, kryzysu tożsamości, obniżonego nastroju, depresji, ataków paniki, nerwicy, agresji, stresu, trudności w relacjach, żałoby.
Interesuję się filozoficznym i społecznym wymiarem egzystencji ludzkiej, sztuką (jestem fotografką), duchowością oraz bogactwem kulturowym świata

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (akredytacja European Association for Gestalt Therapy), ukończyłam staż w Instytucie Gestalt w Krakowie, z wykształcenia jestem socjologiem, z pasji muzykiem, zawodowo pracuję jako people leader.
Pozostaję w stałej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez towarzystwa psychoterapeutyczne. Na bieżąco biorę udział w szkoleniach pogłębiających moją wiedzę i podnoszących kwalifikacje. Jestem w trakcie rocznego szkolenia w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Współpracuję z Towarzystwem Pomocy Młodzieży, gdzie prowadzę terapię indywidualną oraz mam doświadczenie pracy w grupie terapeutycznej dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Od 14 lat jestem związana z szeroko rozumianym biznesem, od kilku lat pracuje jako people leader w międzynarodowej instytucji finansowej. Uważam, że w korporacji istotą są ludzie i relacje między nimi. Swoją pracę opieram na kontakcie z drugim człowiekiem, według mnie jest to podstawą do budowania autentycznych relacji.
W swojej praktyce stosuję głównie humanistyczne podejście Gestalt, czerpiąc również z elementów technik innych nurtów. Charakter terapeutycznych oddziaływań każdorazowo dostosowuję do rodzaju przejawianych trudności, potrzeb i oczekiwań klienta. Bliska jest mi praca z ciałem w ujęciu Lowen'owskim.
Psychoterapię rozumiem jako drogę do samopoznania, jako metodę rozwikłania swoich wewnętrznych nieuświadomionych konfliktów, jako sposób na zmniejszenie swoich lęków, smutku i niepokoju. Rozumiem ją również jako proces przemiany prowadzący do lepszych relacji z innymi ludźmi, większej radości życia, łatwości pokonywania trudności.
Pracuję w języku polskim i angielskim.
Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, przeżywasz lęk, trudne emocje, chcesz poznać i zrozumieć siebie, zapraszam Cię do kontaktu w gabinecie oraz Online.

Jestem psycholożką i terapeutką Gestalt u progu zakończenia 4-letniego szkolenia w Szkole Gestalt w Warszawie. Pracuję pod stałą superwizją, a w swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym. Swoją wiedzę i doświadczenie poszerzam na warsztatach i szkoleniach, a także podczas treningów terapeutycznych.

 

Terapia jest dla mnie fascynującym i inspirującym spotkaniem z drugą osobą, a Gestalt jest mi bliski mnie poprzez holistyczne podejście, patrzenie na człowieka jako całość, na jego myśli, emocje, odczucia, a także ciało.

 

Wierzę, że każdy z nas ma wszystko, czego potrzebuje, aby wieść dobre, satysfakcjonujące życie, a terapia jest przestrzenią, która daje możliwość, aby to odkryć. To także bezpieczne miejsce do spotkania się z tym, co być może trudne, hamujące i bolesne - bez oceny, czy wartościowania. Wreszcie to także przestrzeń do tego, aby dostrzec i wzmocnić swoje zasoby i poszerzyć świadomość.

 

Co być może najważniejsze, terapia to przede wszystkim relacja, która daje możliwość zbliżenia się do samego siebie, przy towarzyszeniu tej drugiej osoby.

 

Wolny czas spędzam na macie, praktykując jogę, układam puzzle i czytam książki. Pochłania mnie tematyka związana z różnorodnością i równością, a także ta odnosząca się do bogactwa kulturowego, co zgłębiam podróżując. Częścią mojej historii jest także sport, który uprawiałam wyczynowo przez kilkanaście lat i który, jak sądzę, już na zawsze pozostanie znaczącym elementem mojej drogi.

 

Wspieram także Managerów i pracowników w otoczeniu biznesowym, będąc częścią różnorodnych zespołów HR, co jest drugą gałęzią mojej pracy zawodowej. Jestem także Trenerką Biznesu.

 

Wspieram osoby, które:

 

- Doświadczają trudności w życiu prywatnym lub zawodowym

- Chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje

- Mierzą się z trudnościami w relacjach

- Chcą przyjrzeć się sobie swoim uczuciom, potrzebom i motywacjom

- Przeżywają trudności w radzeniu sobie ze stresem czy napięciem

- Doświadczają ważnej dla siebie zmiany życiowej

- Doświadczają obniżonego nastroju czy trudności związanych z lękiem

 

Zapraszam Cię niezależnie od Twojej tożsamości psychoseksualnej, pracuję również z osobami określającymi się jako nieheteronormatywne.

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie Gestalt. Ukończyłem czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie posiadającej akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT) oraz w Instytucie Integralnej Terapii Gestalt w Krakowie. Swoją wiedzę i doświadczenie uzupełniam cały czas na dodatkowych warsztatach i szkoleniach o bardzo różnorodnej tematyce związanej m.in. z: pracą z ciałem, modalnością borderline, zaburzeniem odżywiania, z modalnością narcystyczną i histeryczną, seksuologią w psychoterapii Gestalt, terapią par w nurcie EFT tj. terapii skoncentrowanej na emocjach i in.

Psychoterapia dla mnie to spotkanie dwojga ludzi w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji tego, co się dzieje.  W spotkaniu takim poprzez  zwracanie uwagi na to co jest przeżywane tu i teraz, tchnie się życie w proste zdarzenia i mobilizuje się klienta do potrzeby ekspresji i zrozumienia własnego „tu i teraz”. Ponieważ, jak pisał Kierkegaard w Dziennikach: „Chodzi o to, by odnaleźć prawdę, która będzie prawdziwa dla mnie. Po co mi prawda zimna i naga, obojętna wobec tego czy ją uznaję, czy nie.”

Przeszłe doświadczenia często tworzą nasz świat przypominający niewidzialny labirynt, w którym gubimy się bez wsparcia drugiej osoby, nie wiedząc dlaczego chodzimy ciągle po tych samych ścieżkach, które dawno przestały być nowe i przynoszące powiew życia. Terapia, dla mnie, jest po to, by bezpiecznie spróbować wejść na nowe ścieżki życia i doświadczyć je.

Moja droga do zawodu terapeuty była długa i wypełniona wieloma doświadczeniami. Ukończyłem wcześniej filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, studiowałem też historię sztuki na UW. Mam doświadczenie wielu lat pracy na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowej korporacji. Traktuję to wszystko jako zasób, który mnie wzbogaca w spotkaniu z klientem. Wolny czas spędzam podróżując mikrokamperem i czytając książki.

Jestem Psychoterapeutką na ostatnim etapie 4-letniego szkolenia w akredytowanej przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. 

Jestem pod stałą superwizją i podnoszę swoje kwalifikacje.

Doświadczenie zdobyłam między innymi:  

-podczas stażu klinicznego na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Nerwic w Szpitalu Neuropsychiatrycznym SNZOZ w Lublinie

-praktyce gabinetowej prowadząc psychoterapię indywidualną, towarzysząc w poszukiwaniu swojej drogi życiowej oraz równowagi w kryzysach psychicznych 

-na bieżąco biorę udział w szkoleniach pogłębiających moją wiedzę np. Seminarium kliniczne „Psychopatologia w terapii Gestalt. Od diagnozy do interwencji klinicznej” - Giovaniego Saloni i Valerii Conte w instytucie włoskim na Sycylii.  „Cykl doświadczenia- psychoterapia par“  w  pracowni psychoterapii Dobre Więzi. „EMDR dla Gestaltystów” -Dom Gestalt. 

-wspierającego działania psychoterapii doświadczyłam również na sobie, co daje mi ugruntowanie i zrozumienie dla osoby, którą spotykam w gabinecie. 

Pracuje w nurcie Gestalt, ponieważ bliskie jest mi postrzeganie człowieka jako całości oraz otaczającej go rzeczywistości jako wzajemnie oddziałujących na siebie przestrzeni. Wewnątrz: emocje, myśli, ciało i dusza. W relacji z zewnętrzem: czas i przestrzeń w relacji z innymi, również w kontekście społecznym. 

Wierzę, że w kontakcie z drugim człowiekiem można spotkać się dogłębnie z samym sobą, doświadczając obecności drugiego. Towarzyszę z zaangażowaniem, uwagą i ciekawością, świadoma intensywności  procesu pozostawania przy sobie w poszerzaniu samoświadomości.

Dbam o to, by relacja terapeutyczna dawała bezpieczną i otwartą przestrzeń do: słuchania, doświadczenia, poznania siebie, a w konsekwencji do wyrażania, akceptacji i zmiany w zgodzie ze sobą. 

Moje życie zawodowe związane jest również ze sztuką, ukończyłam Fotografię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. Dzięki temu mam duże zrozumienie dla tematów związanych z twórczością, wysoką wrażliwością, indywidualizmem, potrzebą wyrażania kreatywnego „ja”. 

Fotografuję ludzi w bardzo intymnym procesie, często w przełomowych momentach życiowych. Pracy towarzyszą głębokie rozmowy, otwartość, opór, potrzeba bliskości, praca z własnym wizerunkiem, praca z ciałem, z postrzeganiem siebie i konfrontowaniem się z potrzebami, badanie i komunikowanie swoich granic. 

Fotografowanie ludzi wspiera mnie jako terapeutkę i pokazuje mi, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego człowieka.

Jeśli doświadczasz: wstydu, poczucia winy, złości, głodu, lęku, smutku.

Poszukujesz swojej tożsamości. 

Mocniej doświadczasz swojej przeszłości, niż masz wpływ na teraźniejszość.

A może czekasz na to, że kiedyś będzie lepiej.

Nie rozumiesz co się z Tobą dzieje, albo otaczającego Cie świata.

Nie masz kontroli nad swoim życiem lub masz jej aż nadto i nie możesz odpuścić.

Jeśli chcesz znaleźć swoją drogę, pozostając w kontakcie z innymi.

Ciężko Ci rozpoznać co czujesz, czego chcesz.

Podejmowanie decyzji przerasta Cię z różnych powodów.

Doświadczasz samotności, utraty kogoś bliskiego, czegoś dla Ciebie ważnego. 

Spotkało Cię coś niesprawiedliwego i nie widzisz sensu, rozwiązań.

Nie odnajdujesz się w roli, którą pełnisz w relacji, społeczeństwie. 

Doświadczasz ogromnego bólu, badania nie wykazują medycznej przyczyny. 

Nie znasz swoich pragnień i granic albo znasz i boisz się dać im głos. 

Nie ufasz sobie.

Pragniesz miłości, której nie doświadczasz. 

Przeżywasz brak nadziei, że będzie kiedyś inaczej. 

A może czujesz coś zupełnie innego. 

Spotkajmy się i porozmawiajmy o tym czego Ty doświadczasz. 

Zobaczmy wspólnie, co jest możliwe. 

Zapraszam Cię na konsultacje. 

Ukończyłam podyplomowo Praktyczną Psychologię Społeczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS) oraz Studium Coachingu, w tej samej szkole, prowadzone we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji. Jestem w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (akredytacja European Association for Gestalt Therapy). Na bieżąco biorę udział w szkoleniach pogłebiających moją wiedzę np. “Praca z Parami po zdradzie”/Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, dr Robert Fischer (Sexual Grounding Therapy) — “1+1=3 Doświadczanie trójkąta edypalnego” czy dr Russ Harris — “ACT w pracy z traumą, Praca z ciałem, umysłem i emocjami” (ACT - Acceptance & Comitmment Theraphy).

Jestem również psychoterapeutą w Towarzystwie Pomocy Młodzieży, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną oraz asystuję w grupie terapeutycznej dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jako psychoterapeuta, pracuję w nurcie Gestalt (humanistyczno-egzystencjalnym) moja uwaga przede wszystkim koncentruję się na doświadczaniu życia w teraźniejszości oraz człowieka jako całości (myśli, emocje, ciało). Kiedy jesteśmy zatopieni w myśleniu o przeszłości lub kiedy nasze myśli wybiegają ku przyszłości, zastanawiamy się, jak będzie, co się stanie -  nie zostaje nam przestrzeni na to, by przeżywać to, co dzieje się w naszym życiu teraz, przeżywamy dawny ból lub smutek zamiast w pełni doświadczać obecnej sytuacji. Potrzebujemy domknąć sprawy z przeszłości, lub lęki o przyszłość aby w pełni czerpać z obecnych przeżyć. W swojej pracy korzystam również, z doswiadczeń, które zdobyłam pracując na wysokich stanowiskach w instytucjach rynku finansowego.

Zapraszam osoby doświadczające uczucia pustki czy braku sensu, zagubione, nieradzące sobie z ich obecną sytuacją lub relacjami, niskim poczuciem własnej wartości, trudności w relacjach z  partnerem, w pracy, wypalenia zawodowego, obniżonego nastroju lub depresji, doświadczania lęku, żałoby czy straty. Pracuję również z parami nad poprawą ich relacji lub parami będącymi w kryzysie. Terapia Gestalt jest także idealna dla osób pragnących rozwijać się, odkrywać swoją tożsamość, swoje prawdziwe Ja.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w 4-letniej Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także liczne szkolenia w zakresie szeroko pojętej pomocowości.

W relacji terapeutycznej ważna jest dla mnie empatia, akceptacja i zaufanie.
Wierzę w realną zmianę, która dzieje się w wyniku działania psychoterapii. Doświadczam tego, jak pod wpływem terapii zmienia się nie tylko myślenie i postrzeganie, ale też jaki to ma wpływ na życie, funkcjonowanie w różnych środowiskach oraz relacje z innymi ludźmi.
W myśl słów Fritza Perlsa, który jest ojcem założycielem nurtu terapeutycznego Gestalt, „wszystko płynie, jeśli psychicznie dobrze się czujesz”.
Działanie terapii prowadzonej w nurcie humanistycznym jakim jest Gestalt, ma na celu, abyś poczuł siebie „tu i teraz”, z całym swoim bagażem doświadczeń, które sprawiły, jak teraz funkcjonujesz. Ważne jest dla mnie, aby w relacji terapeutycznej zauważyć te doświadczenia, przyjrzeć się im, aby wreszcie zobaczyć na ile determinują one bycie w teraźniejszości. Czy można je zaakceptować, a jeśli  wciąż sprawiają ból, dyskomfort, co można z tym zrobić.

Na co dzień, jestem żoną i matką dwóch synów.
Zawodowo – współpracuję m.in. ze Stowarzyszeniem OPTA w projekcie „W rodzinie siła”, w ramach którego udzielana jest pomoc terapeutyczna dzieciom borykającym się z trudnościami związanymi
z dorastaniem, a także rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych.

W Inmento pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi doświadczającymi stresu, zaburzeń emocjonalnych, stanów lękowych, depresyjnych.

 

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Współpracuję z Towarzystwem Pomocy Młodzieży. Odbyłam praktykę kliniczną w Wojskowym Instytucie Medycznym. Moją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Ukończyłam roczne szkolenie Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, roczny kurs pracy ze snami w oparciu o analizę jungowską oraz kurs diagnozy predyspozycji i talentów w oparciu o typy psychologiczne C.G.Junga (Gifts Compass Certified Advisor).

W mojej pracy chętnie korzystam z myśli psychoanalitycznej i koncepcji analizy jungowskiej.

Mam za sobą wieloletnie doświadczenie w pracy w biznesie w różnych rolach HRowych i projektowych. Do dziś prowadzę własną firmę WAYs, w ramach której pomagam organizacjom lepiej funkcjonować i wspieram pracowników w rozwoju zawodowym i osobistym.

Od 9 lat pracuję jako coach. Mam akredytację coachingową na poziomie PCC ICF (International Coach Federation). Jestem też Transformational Presence Certified Coach oraz Coachwise Certified Coach. Mam około 900h praktyki coachingowej. Jestem również wykładowcą na studiach MBA prowadzonych przez Uniwersytet SWPS w partnerstwie z IPI PAN oraz Woodbury School of Business UVU.

Mój własny głęboki rozwój zaczął się od doświadczenia coachingu, który wywarł ogromny wpływ na moje życie zawodowe i prywatne. W naturalny sposób byłam coraz bardziej zaciekawiona możliwościami głębokiej pracy ze sobą oraz odkrywaniem i poznawaniem siebie. Dzisiaj nadal z ciekawością testuję sama na sobie różne narzędzia i sposoby pracy.

W pracy z klientami tworzę atmosferę zaufania i otwartości. Tym co mnie wyróżnia jest pozytywne podejście i poczucie humoru.

Pracuję stacjonarnie w gabinecie w Inmento oraz w ramach sesji on-line.

Pracuję w języku polskim i angielskim.

Motto, które towarzyszy mojej pracy to: Twoje wizje staną się jasne tylko wtedy, gdy będziesz mógł spojrzeć w swoje serce. Kto patrzy na zewnątrz, marzy; kto patrzy do środka, budzi się.

 

 

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą w nurcie Gestalt, z wykształcenia socjologiem, z przekonań racjonalistą i empirykiem. Ukończyłem 4-letnie kształcenie, zakończone egzaminem zawodowym, w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiadam certyfikat European Assiociation for Gestalt Theraphy EAGT. Pracuję pod ciągła superwizją. Swoje doświadczenie zdobywałem na oddziale Kliniki Psychiatrii IPiN w Warszawie oraz w NZOZ Klinice Dialog w Warszawie. Jestem członkiem zespołu Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt, gdzie prowadzę zajęcia dla studentów Szkoły Psychoterapii. Moja droga do zawodu terapeuty była kręta i długa, lecz postrzegam to dziś jako zasób, dzięki któremu mogę próbować patrzeć z różnych perspektyw. Wciąż zawodowo realizuję się także w swojej firmie Aware jako trener grupowy i konsultant w dziedzinie psychologii w organizacjach oraz współtworzę Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu PW. Psychoterapii najpierw doświadczyłem przed laty na własnej skórze i było to na tyle istotne przeżycie, że poświęciłem mu swoje życie zawodowe. Jest w spotkaniu terapeutycznym rodzaj bliskości i autentyczności, szczególnie dla mnie ważny. Stworzyłem Ośrodek Inmento, by oferować wsparcie w jakie wierzę i jakiego doświadczałem –merytoryczne, akceptujące i skuteczne. Gdy myślę o psychoterapii od lat pierwszym skojarzeniem są słowa J. P. Sartra "Nie to jest ważne, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono". Prywatnie kluczowe dla mnie kwestie to rodzina, książki, motocykle i góry.