Joanna Kamińska

Jestem psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia (Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie), w programie akredytowanym przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, a moją pracę poddaję regularnej superwizji.

W mojej praktyce najważniejsze są dla mnie: autentyczność, szacunek i wolność. Przestrzeń, w której Klient może doświadczać siebie i swojej rzeczywistości, taką jaka ona jest w danym momencie życia. Bez lęku przed oceną, bez presji. Wierzę, że tylko z bezpiecznego miejsca możliwa jest podróż wgłąb siebie, samopoznanie i akceptacja.
Wspieram osoby, które doświadczają niskiego poczucia własnej wartości, kryzysu tożsamości, obniżonego nastroju, depresji, ataków paniki, nerwicy, agresji, stresu, trudności w relacjach, żałoby.
Interesuję się filozoficznym i społecznym wymiarem egzystencji ludzkiej, sztuką (jestem fotografką), duchowością oraz bogactwem kulturowym świata

Wierzymy, że warto walczyć o dobre życie
Inmento 2022 All Rights Reserved