Katarzyna Maluga

Jestem Psychoterapeutką w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Warszawie, w programie zgodnym z wymaganiami EAGT.

Jestem pod stałą superwizją i podnoszę swoje kwalifikacje.

Pracuje w nurcie Gestalt, ponieważ bliskie jest mi postrzeganie człowieka jako całości oraz otaczającej go rzeczywistości jako wzajemnie oddziałujących na siebie przestrzeni. Wewnątrz: emocje, myśli, ciało i dusza. W relacji z zewnętrzem: czas i przestrzeń w relacji z innymi.

Wierzę,  że w kontakcie z drugim człowiekiem można spotkać się dogłębnie z samym sobą. Towarzyszę z zaangażowaniem, uwagą i ciekawością, świadoma intensywności  procesu pozostawania przy sobie w poszerzaniu samoświadomości.

Moje życie zawodowe związane jest również ze sztuką, ukończyłam Fotografie w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. Dzięki temu mam duże zrozumienie dla tematów związanych z twórczością, wysoką wrażliwością, indywidualizmem.

Fotografuje ludzi w bardzo intymnym procesie, często w przełomowych momentach życiowych. Mojej pracy towarzyszą głębokie rozmowy, otwartość, opór, potrzeba bliskości, praca z własnym wizerunkiem, praca z ciałem, z postrzeganiem siebie i konfrontowaniem się z potrzebami.

Moje doświadczenie pokazuje, że fotografia ma ogromny potencjał terapeutyczny: spotkania z samym sobą, kontaktu z drugim człowiekiem, kontaktu z zaufaniem do drugiej osoby, konfrontacja z własnym oporem oraz badanie i komunikowanie swoich granic.

Fotografowanie ludzi wspiera mnie jako terapeutę i pokazuje mi jak ważne jest indywidualne podejście do każdego człowieka.

Wierzymy, że warto walczyć o dobre życie
Inmento 2022 All Rights Reserved