Monika Ziółkowska-Szyszka     

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w 4-letniej Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także liczne szkolenia w zakresie szeroko pojętej pomocowości.

W relacji terapeutycznej ważna jest dla mnie empatia, akceptacja i zaufanie.
Wierzę w realną zmianę, która dzieje się w wyniku działania psychoterapii. Doświadczam tego, jak pod wpływem terapii zmienia się nie tylko myślenie i postrzeganie, ale też jaki to ma wpływ na życie, funkcjonowanie w różnych środowiskach oraz relacje z innymi ludźmi.
W myśl słów Fritza Perlsa, który jest ojcem założycielem nurtu terapeutycznego Gestalt, „wszystko płynie, jeśli psychicznie dobrze się czujesz”.
Działanie terapii prowadzonej w nurcie humanistycznym jakim jest Gestalt, ma na celu, abyś poczuł siebie „tu i teraz”, z całym swoim bagażem doświadczeń, które sprawiły, jak teraz funkcjonujesz. Ważne jest dla mnie, aby w relacji terapeutycznej zauważyć te doświadczenia, przyjrzeć się im, aby wreszcie zobaczyć na ile determinują one bycie w teraźniejszości. Czy można je zaakceptować, a jeśli  wciąż sprawiają ból, dyskomfort, co można z tym zrobić.

Na co dzień, jestem żoną i matką dwóch synów.
Zawodowo – współpracuję m.in. ze Stowarzyszeniem OPTA w projekcie „W rodzinie siła”, w ramach którego udzielana jest pomoc terapeutyczna dzieciom borykającym się z trudnościami związanymi
z dorastaniem, a także rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych.

W Inmento pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi doświadczającymi stresu, zaburzeń emocjonalnych, stanów lękowych, depresyjnych.

Wierzymy, że warto walczyć o dobre życie
Inmento 2022 All Rights Reserved