Monika Kiełczykowska

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (akredytacja European Association for Gestalt Therapy), ukończyłam staż w Instytucie Gestalt w Krakowie, z wykształcenia jestem socjologiem, z pasji muzykiem, zawodowo pracuję jako people leader.
Pozostaję w stałej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez towarzystwa psychoterapeutyczne. Na bieżąco biorę udział w szkoleniach pogłębiających moją wiedzę i podnoszących kwalifikacje. Jestem w trakcie rocznego szkolenia w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Współpracuję z Towarzystwem Pomocy Młodzieży, gdzie prowadzę terapię indywidualną oraz mam doświadczenie pracy w grupie terapeutycznej dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Od 14 lat jestem związana z szeroko rozumianym biznesem, od kilku lat pracuje jako people leader w międzynarodowej instytucji finansowej. Uważam, że w korporacji istotą są ludzie i relacje między nimi. Swoją pracę opieram na kontakcie z drugim człowiekiem, według mnie jest to podstawą do budowania autentycznych relacji.
W swojej praktyce stosuję głównie humanistyczne podejście Gestalt, czerpiąc również z elementów technik innych nurtów. Charakter terapeutycznych oddziaływań każdorazowo dostosowuję do rodzaju przejawianych trudności, potrzeb i oczekiwań klienta. Bliska jest mi praca z ciałem w ujęciu Lowen'owskim.
Psychoterapię rozumiem jako drogę do samopoznania, jako metodę rozwikłania swoich wewnętrznych nieuświadomionych konfliktów, jako sposób na zmniejszenie swoich lęków, smutku i niepokoju. Rozumiem ją również jako proces przemiany prowadzący do lepszych relacji z innymi ludźmi, większej radości życia, łatwości pokonywania trudności.
Pracuję w języku polskim i angielskim.
Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, przeżywasz lęk, trudne emocje, chcesz poznać i zrozumieć siebie, zapraszam Cię do kontaktu w gabinecie oraz Online.

Wierzymy, że warto walczyć o dobre życie