Katarzyna Maluga

Jestem Psychoterapeutką na ostatnim etapie 4-letniego szkolenia w akredytowanej przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.
Jestem pod stałą superwizją i podnoszę swoje kwalifikacje.

Doświadczenie zdobyłam między innymi:
- podczas stażu klinicznego na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Nerwic w Szpitalu Neuropsychiatrycznym SNZOZ w Lublinie
- praktyce gabinetowej prowadząc psychoterapię indywidualną, towarzysząc w poszukiwaniu swojej drogi życiowej oraz równowagi w kryzysach psychicznych
- na bieżąco biorę udział w szkoleniach pogłębiających moją wiedzę np. Seminarium kliniczne „Psychopatologia w terapii Gestalt. Od diagnozy do interwencji klinicznej” - Giovaniego Saloni i Valerii Conte w instytucie włoskim na Sycylii.  „Cykl doświadczenia- psychoterapia par“  w  pracowni psychoterapii Dobre Więzi. „EMDR dla Gestaltystów” - Dom Gestalt.
- wspierającego działania psychoterapii doświadczyłam również na sobie, co daje mi ugruntowanie i zrozumienie dla osoby, którą spotykam w gabinecie. 

Pracuje w nurcie Gestalt, ponieważ bliskie jest mi postrzeganie człowieka jako całości oraz otaczającej go rzeczywistości jako wzajemnie oddziałujących na siebie przestrzeni. Wewnątrz: emocje, myśli, ciało i dusza. W relacji z zewnętrzem: czas i przestrzeń w relacji z innymi, również w kontekście społecznym.
Wierzę, że w kontakcie z drugim człowiekiem można spotkać się dogłębnie z samym sobą, doświadczając obecności drugiego. Towarzyszę z zaangażowaniem, uwagą i ciekawością, świadoma intensywności  procesu pozostawania przy sobie w poszerzaniu samoświadomości.
Dbam o to, by relacja terapeutyczna dawała bezpieczną i otwartą przestrzeń do: słuchania, doświadczenia, poznania siebie, a w konsekwencji do wyrażania, akceptacji i zmiany w zgodzie ze sobą. 

Moje życie zawodowe związane jest również ze sztuką, ukończyłam Fotografię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. Dzięki temu mam duże zrozumienie dla tematów związanych z twórczością, wysoką wrażliwością, indywidualizmem, potrzebą wyrażania kreatywnego „ja”.
Fotografuję ludzi w bardzo intymnym procesie, często w przełomowych momentach życiowych. Pracy towarzyszą głębokie rozmowy, otwartość, opór, potrzeba bliskości, praca z własnym wizerunkiem, praca z ciałem, z postrzeganiem siebie i konfrontowaniem się z potrzebami, badanie i komunikowanie swoich granic.
Fotografowanie ludzi wspiera mnie jako terapeutkę i pokazuje mi, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego człowieka.

Jeśli doświadczasz: wstydu, poczucia winy, złości, głodu, lęku, smutku.
Poszukujesz swojej tożsamości.
Mocniej doświadczasz swojej przeszłości, niż masz wpływ na teraźniejszość.
A może czekasz na to, że kiedyś będzie lepiej.
Nie rozumiesz co się z Tobą dzieje, albo otaczającego Cie świata.
Nie masz kontroli nad swoim życiem lub masz jej aż nadto i nie możesz odpuścić.
Jeśli chcesz znaleźć swoją drogę, pozostając w kontakcie z innymi.
Ciężko Ci rozpoznać co czujesz, czego chcesz.
Podejmowanie decyzji przerasta Cię z różnych powodów.
Doświadczasz samotności, utraty kogoś bliskiego, czegoś dla Ciebie ważnego.
Spotkało Cię coś niesprawiedliwego i nie widzisz sensu, rozwiązań.
Nie odnajdujesz się w roli, którą pełnisz w relacji, społeczeństwie.
Doświadczasz ogromnego bólu, badania nie wykazują medycznej przyczyny.
Nie znasz swoich pragnień i granic albo znasz i boisz się dać im głos.
Nie ufasz sobie.
Pragniesz miłości, której nie doświadczasz.
Przeżywasz brak nadziei, że będzie kiedyś inaczej.
A może czujesz coś zupełnie innego.

Spotkajmy się i porozmawiajmy o tym czego Ty doświadczasz. Zobaczmy wspólnie, co jest możliwe.
Zapraszam Cię na konsultacje. 

--------------------------------------------------

Jeśli chcesz umówić do mnie wizytę, kliknij poniższy guzik, wybierz spotkanie online lub stacjonarnie i zaznacz na wyświetlonej liście u góry strony moje imię i nazwisko (Katarzyna Maluga)

Wierzymy, że warto walczyć o dobre życie